Informasjon til utstillere på Elverumsdagene

Standplasser

Vi leier ut standplasser i områdene Storgata, på Lokket og på Torget i en sammenhengende gate, bare avbrutt av serveringssteder.  Av hensyn til brannforskrifter kan vi kun tillate en standdybde på 3 meter i Storgata og på Lokket.

Produkter/bransjemiks

Vi som arrangør er opptatt av at våre utstillere skal tjene penger og ha en god opplevelse av å være på Elverumsdagene. Vi har de senere årene regulert antall utstillere innenfor enkelte bransjer. Vi vil fortsette med denne reguleringen for å oppnå best mulig bransjemiks både for utstillere og publikum, og kommer samtidig til å ta hensyn til utstillere som har lange tradisjoner på Elverumsdagene. Vi oppfordrer derfor alle som ønsker å komme til Elverumsdagene om å være tidlig ute med påmeldingen.

Priser

Dette er prisene for 2020:

  • Påmeldingsavgift:             800,-
  • Standleie pr. frontmeter:  450,-
  • Strøm: 16 amp: 500,-      32 amp: 750,-
  • Parkering for campingvogn/bil: 150,- /pr natt

Ideelle utstillere (hobbyvirksomhet) innrømmes 50 % rabatt på standleie. Alle priser er eks. mva. Ingen blir registrert som utstiller før påmeldingsavgift er betalt.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er satt til 15. juni. Alle må gå inn på våre hjemmesider www.elverumsdagene.no for registrering. Det vil bli sendt ut faktura på påmeldingsavgift innen en uke  etter påmeldingen er gjort. Når den er registrert innbetalt hos oss vil dere få tilsendt en bekreftelse på godkjent påmelding fra oss pr. mail. Faktura på standsleie og strøm vil bli fakturert ved påmeldingsfristens utløp. Plass vil bli tildelt ved ankomst. Hvis ledige plasser, mottas påmelding helt fram til arrangementsstart.

Praktisk informasjon

Åpningstider

Utstillernes åpningstider er fredag kl 1000–2400 , lørdag kl 1000-1800 og søndag 1200-1800

Ankomst/avreise

Utstillere skal ved ankomst kontakte arrangør for tildeling av standplass. Tildeling av standplasser vil skje fra kl 1900 på torsdag.  Utstillere som ikke er på plass før kl 1000 vil miste sin plass. Ingen vil få tildelt stand før standleie er betalt. Demontering må være ferdig senest innen søndag kl 1200. Bestilt plass som ikke er benyttet innen kl 1000 på åpningsdagen, kan fritt disponeres av Elverumsdagene om spesiell avtale ikke foreligger.

Åpningstider for innsjekk:

  • Torsdag 1900-2200
  • Fredag: 0700-1000

Dusj/WC

For utstillere som trenger å dusje vil dette være mulig i Rolfshallen (ved kunstgressbanen og Glomma). Ta kontakt på forhånd med Tore Hagen på tlf 93 83 24 24.

Parkering

Parkering for utstillere etter avtale med utstilleransvarlig Tore Hagen på 93 83 24 24. Husk å krysse av for dette i registrerings skjemaet!

Strøm

Alle som bestiller strøm får tilgang til dette hvis de stiller med minimum 20 lm kabel godkjent for utendørs bruk. Vi ber om at alle henvendelser under arrangementet vedrørende strøm rettes til Terje Jensen tlf 976 63 186.

Renovasjon

Hver utstiller er selv ansvarlig for å tømme sin søppel i en av våre utsatte containere. Disse står plassert: torget ved tivoli, scena ved Elvarheimsparken og ved Sparebanken Hedmark. Om dette ikke gjøres, ilegges et gebyr til utstiller pålydende 500,- (blir sendt som faktura i etterkant av dagene)

Vakthold og forsikring

Arrangør sørger for ordinært streifvakthold under hele arrangementet. Arrangør påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler. Utstillere må selv dekke nødvendige forsikringer.

Annonseavis

I forbindelse med Elverumsdagene blir det gitt ut en avis i 60 000 eks. Ønsker dere å annonsere i den kontaktes undertegnede på mail eller telefon:

tore@jokerevent.no eller 93 83 24 24.