Påmeldingsskjema for utstillere

Dette skjemaet brukes kun for påmelding av utstillere til Elverumsdagene. Påmeldingsfristen er 15. juni. Ved ledige plasser tar vi i mot påmeldinger frem til arrangementet starter. Når påmelding er registrert, vil det bli sendt ut faktura. Ingen vil få standplass for faktura er betalt!
Når skjemaet er ferdig utfylt, rull helt ned og klikk på knappen «Send»


Les «Reglement for utstillere»

–Personlig kontaktinformasjon–


–Firma- og fakturainformasjon––Størrelse på plass, strømtilgang, og annen info–

Alle plasser får 3 meters dybde.
Bredde for din standplass:Andre produkter enn de som er oppført her kan ikke selges.
NB!Produkter av type mat, nærings- eller nytelsesmidler kan ha krav til godkjenning fra Mattilsynet